Kennisdeling

Kennisbericht van Compas Agro & De Rozenhof Lottum               Donderdag 13 oktober 2022

 

 

  

 

Samenwerking tussen De Rozenhof en Compas Agro in de vorm van KEC Rozen

Het afgelopen jaar zijn er bij de Rozenhof meerdere activiteiten voltooid. De tuin is flink uitgebreid en er is een fysiek centrum gerealiseerd waardoor de Rozenhof de volgende functies kan gaan bekleden:

  • Kenniscentrum van tuinrozen voor de eindgebruiker;
  • Educatief centrum voor alle geïnteresseerde;
  • Ontmoetingsplek voor iedereen;
  • Toprozentuin

Compas Agro en de Rozenhof willen in 2023 de handen in een slaan om de Rozenhof te ontwikkelen tot het Kennis- en Expertisecentrum voor de Roos (KEC Rozen). We zitten in het grootste aaneengesloten teeltgebied van tuinrozen in Europa. Binnen het Kennis- en Expertisecentrum voor de roos worden we enerzijds de kennispartner voor de eindgebruiker (Rozenhof) en anderzijds voor de teler (Compas Agro). Door deze koppeling te maken zullen we de sector nog beter kunnen profileren en willen we de Rozenhof positioneren als dé plek voor de Roos.

Onderzoeken Rozenhof

Er zijn vanuit de Rozenhof een aantal onderzoeken uitgevoerd met hulp van partners.

  1. Onderzoek naar de bodemgesteldheid, aaltjes en voedingstoestand van het uitbreidingsperceel van de Rozenhof

Samen met studenten van de HAS Green Academy is er een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van de bodem op de Rozenhof. Hier is uitgekomen dat de grond geen schadelijke aaltjes bevat en de studenten hebben een bemestingsadvies opgesteld ten goede van de teelt van de tuinrozen op het perceel. Dit advies kan omgezet worden in een advies richting de eindgebruiker.

  1. Onderzoek naar verschillende manieren van onkruidbeheersing

Er is op de Rozenhof een test geweest met Hennepstrooisel om het onkruid onder controle te krijgen tussen de tuinrozen. Wanneer het Hennepstrooisel een korst creëert, geeft dit onkruid geen kans meer om op te komen. De Rozenhof kan de eindgebruiker adviseren om na de aanplant van tuinrozen een laagje Hennepstrooisel te strooien.

  1. Onderzoek naar hoe we de gebruikswaarde van de rozen het beste en het meest inzichtelijk wereldkundig kunnen maken

Er is door studenten van Maastricht University gekeken naar een systematiek om de gebruikswaarde van de roos op een duidelijke inzichtelijke en mooie manier naar buiten te brengen. Het resultaat van dit onderzoek is de Decision Tree (de beslissingsboom). Dit systeem zal verder voor de verschillende rozen uitgewerkt worden in een later traject.

  1. Onderzoek naar schimmelziekte Cercospora Rosicola

Deze proef is uitgevoerd door de studenten van de HAS Hogeschool. Door een minder geslaagde proefopzet is het uiteindelijk niet gelukt om de rozen met de schimmel te besmetten en hebben de studenten de vooraf opgestelde strategie niet kunnen uitvoeren. Er zal gekeken worden of hier in 2023 een vervolg aan gegeven kan worden.

  1. Onderzoek naar de mogelijkheden met verpulverde oersteen

Er heeft op de Rozenhof een onderzoek plaatsgevonden waarin gekeken is naar de verbetering van de mineralenhuishouding in de bodem door middel van het toedienen van een verpulverde oersteen. Het eerste onderzoek dat gelopen heeft biedt hoopvolle resultaten en zal in 2023 doorgezet worden.

De onderzoeken in de Rozenhof en bij Compas Agro willen we verder gaan continueren in het KEC Rozen, waar we beide krachten bundelen en we dus enerzijds onderzoek kunnen uitvoeren voor de eindgebruiker (Rozenhof) en anderzijds voor de teler (Compas Agro). Hierdoor denken we bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van de sector.

De Rozenhof & Compas Agro